Yeni Ekonomide CRM (E-CRM)

  Şu günlerde oldukça zorlaşmaya başlayan rekabet ortamları nedeni ile müşteri sayıları da giderek artıyor. Böyle bir ortamda müşteri ilişkileri yönetimi kavramının önemi de aynı şekilde artışa geçti. Çalışma biçimlerini artık elektronik ortamdan yürüten ve bu şekilde ihtiyacı olan doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak akışları kontrol eden şirketler, ulaştıkları bilgileri de doğru bir analizden geçirdiklerinde rakiplerinden […]

Sosyal CRM ve Geleneksel CRM

CRM’i kısaca açıklamak gerekirse, işletmelerin müşterileri ile daha iyi bir şekilde iletişime geçmesini sağlayan, oluşturulan bu memnuniyet çerçevesinde müşteride markaya bağlılık ve sadakat yaratmayı amaçlayan bir sistem. Bu sistem müşteriler ya da işletme tarafından girilen verilerin veri tabanlarına aktarılması ve bu verilerin işlenmesi ile yürür. Ayrıca bu bilgiler ışığında daha fazla satış ve daha fazla […]

Crm Nedir ?

CRM nedir?   Günümüz iş hayatında rekabet giderek artmaktadır. İş hayatının en temel belirleyici unsurlarından biri olan müşterilerin yönetimi, arttırılması ve bağlılık sağlanması da önemini artırmıştır. Bu noktada açılımı Müşteri İlişkileri Yönetimi olan CRM, işletmelerin müşteri odaklı bir yapılanma kurmalarında yardımcı olan en önemli unsurlardan biridir. CRM, bir firmanın satış pazarlama ve satış sonrası çalışmalarında […]